0.

Ας μετρήσουμε μέχρι το 20...

Σε αυτό το mini επίπεδο θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε μέχρι το 20!

Αυτή είναι η σελίδα με τον αριθμό 0. Στοιχεία για το ποια είναι η διεύθυνση του επόμενου αριθμού παίρνεις κατά τα γνωστά από τον κώδικα, το url, εικόνες, links κτλ αλλά κυρίως σε καθοδηγεί ο προηγούμενος...

Μόλις λύσεις το γρίφο πληκτρολόγησε την απάντηση στη γραμμή διεύθυνσης μετά το webexperiments.gr/riddles/ βάζοντας πάντα μπροστά: n_

Οι απαντήσεις δηλαδή θα είναι της μορφής n_example.html και θα γράφονται με greeklish τηρώντας όπως και πριν την ορθογραφία που περιγράφεται εδώ.

Και μην ξεχνάτε ότι πλέον το παιχνίδι έχει το δικό του forum! :)0